Historia

Una de les iniciatives culturals i artístiques més importants de la Lleida del primer terç del segle XX és la creació l’any 1914 del Museu d’Art de Lleida. Diputació i Ajuntament impulsaren el nou museu amb el ferm propòsit que aquest esdevingués, en paraules de l’època, “una institució popular que influís notablement en la conducta del nostre poble”, en un moment de vitalitat cultural, ple d’accions vertebradores de la cultura.

El Museu d’Art de Lleida fou inaugurat l’any 1917 amb uns fons conformats, inicialment, per les obres dels pensionats de la Diputació de Lleida, un nombre determinat de dipòsits del Museu d’Art Modern de Madrid i per les donacions del pintor Jaume Morera i Galícia, a les quals s’uniria més tard la donació d’obres de Carlos de Haes, efectuada pel mateix Morera l’any 1924. Aquest fou, de fet, el motiu pel qual el museu canviaria finalment el seu nom pel de Museu d’Art Jaume Morera, en senyal d’agraïment a l’artista lleidatà, promotor i mecenes.

El museu, que en aquest període ocupà dues seus -el Mercat de Sant Lluís (1917-1934) i l’Antic Hospital de Santa Maria (1934-1939)-, desenvolupà, amb la col·laboració d’altres entitats cíviques, com ara l’Ateneu de Lleida, una decidida acció cultural en la difusió de les arts i els artistes lleidatans.

  • Museu d’Art de Lleida, 1917-1934

  • Hospital de Santa Maria, 1959-1969

  • Edifici Casino, 2007

  • Edifici de l'Antiga Audiència

L’esclat de la Guerra Civil actuaria com un punt d’inflexió en la trajectòria històrica del museu. En acabar el conflicte bèl·lic inicià un lamentable període d’absoluta inactivitat, que es perllongaria prop de quaranta anys i que marcaria profundament el seu esdevenir futur. Tant és així que, fins gairebé el moment de la recuperació de les institucions democràtiques, el museu restà tancat i les seves col·leccions disgregades entre diferents edificis de la ciutat. Només pogué obrir de nou les seves portes altre cop a l’antic Hospital de Santa Maria el 1959 i per un període de 10 anys, fins el 1969. Més tard, el 1975 seria traslladat al l’antic convent del Roser. Durant la dècada dels vuitanta (la de la recuperació cívica i cultural provocada per l’arribada de la democràcia) es produí el ressorgiment de la institució com a tal i el museu, que tenia la seva seu a l’antic convent del Roser des de l’any 1975, passà a vincular-se amb la nova realitat cultural a partir, d’una banda, de la reivindicació de les trajectòries dels principals artistes lleidatans contemporanis i, de l’altra, de situar la ciutat dins dels canals d’exhibició de l’art.

Amb la promulgació de la Llei de Museus de finals de l’any 1990, la Diputació de Lleida inicià el traspàs de la titularitat del 50% del museu a l’Ajuntament de Lleida i, des del 1993, el Museu d’Art Jaume Morera és exclusivament de titularitat municipal, gestionat primer per un organisme autònom i, posteriorment, des de 2004, per l’Institut Municipal d’Acció Cultural. Ara es gestionat directament per la Regidoria Ciutat i Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

Directors/es del Museu: 

  • Joaquim Xauradó, 1917 – 1920
  • Miquel Fontanals, 1920 – 1929
  • Salvador Roca, 1930 – 1938
  • Víctor Pérez Pallarès, 1976 – 1983
  • Esperança Porta Vicente, 1986 – 1993
  • Jesús Navarro Guitart, 1994 –