Avís Legal

Aquesta pàgina web és propietat del MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA i té caràcter merament informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’us.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini morera.paeria.cat, està registrat a favor del MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA, amb domicili a carrer Major, 31, 25007, Lleida. Adreça de correu electrònic: mmorera@paeria.cat.

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat del MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA o de tercers, els quals hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Alguns drets estan reservats. En relació als drets de reproducció de textos i imatges caldrà seguir el que s’indica en l’apartat “Drets de reproducció”.

3. Contingut de la web i enllaços. El MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.paeria.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que el MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç̧ corresponent com més aviat millor.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. El MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer- lo.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. El MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió́ a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació́ que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres e-mails de contacte o formulari, està autoritzant expressament al MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis, el MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. El MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA, Responsable del Fitxer, a la direcció de correu electrònic mmorera@paeria.cat.

7. Ús de cookies. Aquesta pàgina web només utilitza cookies tècniques per tal que l’usuari pugui visualitzar correctament els banners disposats a la pàgina.
8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades dels continguts d’aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

El Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades utilitzades.