Accessibilitat web

El MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, d’acord amb el seu compromís amb l’accessibilitat universal, treballa perquè tots els seus serveis ofereixin una atenció de qualitat a públics diversos.

Facilitar a totes les persones l’accés als serveis i les activitats que oferirà el Museu és un dels seus objectius prioritaris. Per aquest motiu, l’accessibilitat és integrada en la gestió del Museu i es treballa per aplicar-la a tots els àmbits i serveis, inclosa la pàgina web.

Principis de disseny web accessible

Les pautes i els principis de disseny accessible els estableix el W3C, és a dir, el Consorci World Wide Web, l’associació internacional que treballa per desenvolupar normes i estàndards per a la web. L’W3C defineix una sèrie de principis generals de disseny accessible, com ara tenir en compte els diferents dispositius, fer servir fulls d’estils, avaluar la conveniència d’uns colors o d’uns altres i donar a l’usuari el control d’interacció a la web.

Aplicació de la normativa WAI

La Web Accessibility Initiative (WAI) és una iniciativa desenvolupada pel World Wide Web Consortium per ajudar a fer que internet sigui més accessible per a les persones amb discapacitat.

  • Proporcionant alternatives de text per al contingut que no és de text.
  • Presentant un mateix contingut de maneres diferents.
  • Assegurant-se que el contingut és fàcil de veure i escoltar.
  • Dissenyant pàgines perquè el contingut aparegui i funcioni de maneres previsibles.

Web mòbil (MWI)

Amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat web des de qualsevol dispositiu, s’han seguit les normatives aplicades al format de web mòbil.

Norma UNE 139803:2004

És la norma que estableix els diferents nivells d’accessibilitat que han de tenir les pàgines web a Espanya segons l’article 5 del Reial Decret 1494/2007.

Consulta l’accessibilitat al Morera

Veure accessibilitat