Art i artistes

La col·lecció del Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida és un fons d’art representatiu de les principals tendències i els diferents àmbits de la creació artística moderna i contemporània de l’àrea territorial, on Lleida exerceix la seva influència cultural. Incorpora també peces del context català i espanyol que permeten contextualitzar adequadament les obres dels artistes lleidatans i establir un diàleg entre unes i altres.

El mandat del Museu inclou, cronològicament, la història de les manifestacions artístiques d’ençà del segle XX a Lleida, i, territorialment, el seu àmbit d’influència cultural, i abasta, així mateix, les diferents tendències i els diversos àmbits de la creació plàstica i visual moderna i contemporània. El Museu atendrà doncs les ja tradicionals arts plàstiques i visuals (pintura, escultura, arquitectura, dibuix, arts de l’estampació), a les quals s’afegiran els nous llenguatges artístics dels segles XX i XXI (disseny gràfic i publicitari i les arts de la imatge: fotografia, vídeo i altres mitjans audiovisuals, així com la performance, l’art públic, les instal·lacions, el net.art, etc.).

Vols conèixer la col·lecció del Museu?

Constel·lacions

Anar a constel·lacions