Intervenció en 74 obres sobre paper per a la nova exposició permanent

24 de gener de 2023

Núria Vila intervenint en una de les obres que formaran part de l'exposició permanent del Morera

Amb motiu de la inauguració de la nova seu del Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, prevista per aquest 2023, l’activitat de conservació i restauració de la institució s’ha centrat, bàsicament, en la preparació de les obres seleccionades per formar part de la nova exposició permanent.  

En aquest projecte s’han seleccionat setanta-quatre obres sobre paper de diverses tipologies (dibuixos, gravats, edicions, fotografies, cartells i altres) realitzades per artistes cabdals en el nou discurs expositiu del Museu: Josep Benseny,  Joaquim Mir, Santiago Rusiñol, Enric Crous, Manuel Viola, Àngel Jové o Baldomer Gili i Roig. Algunes d’aquestes obres es mostraran al públic per primera vegada.

La conservadora-restauradora de document gràfic, Núria Vila, finalitzarà durant aquest mes de gener les diferents intervencions previstes a les obres, totes elles realitzades sota la direcció tècnica de Carme Balliu, coordinadora de l’especialitat de Document, obra sobre paper i fotografia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Restauració del ‘Cartell Unión Alcoholera Española’ de Baldomer Gili i Roig (ABANS)

Restauració del ‘Cartell Unión Alcoholera Española’ de Baldomer Gili i Roig (DESPRÉS)

Malgrat la singularitat de cada una de les obres, a conseqüència de les seves diverses tipologies, totes les peces presentaven patologies similars: brutícia superficial, acidesa, foxing, ondulacions, petits estrips, doblecs, erosions per lepisma, etc. Amb aquesta actuació s’han dut a terme els tractaments de conservació i restauració necessaris per a garantir l’estabilitat de les peces i poder-les, així, mostrar amb condicions òptimes de conservació.

Tota aquesta actuació ha estat possible gràcies a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.