El Morera, entre el present i el futur 

18 de desembre de 2021

L’abril del 2019, l’edifici de l’antiga Audiència de la ciutat de Lleida iniciava un procés de remodelació per donar cabuda al nou museu d’art modern i contemporani de Lleida.

Les obres avancen segons els terminis previstos i cada dia és més tangible el nou espai museístic de què disposarà la ciutat. Un nou museu dedicat a l’art dels segles XX i XXI, on es podran conèixer les creacions artístiques lleidatanes dels darrers segles, i que alhora servirà d’altaveu per a manifestacions d’altres contextos que ajudin a aproximar-se al relat artístic de la nostra contemporaneïtat.

Aquest projecte ha d’esdevenir un dels elements clau de la cultura de la nostra ciutat en els pròxims anys, i és per això que tot l’equip del Museu està centrat a preparar-lo. Ens estem proveint de les eines de planificació necessàries —a partir del treball propi i de treball extern— per elaborar els nous relats de la col·lecció, dissenyar els seus serveis i establir-ne el funcionament, i implementar fórmules de participació i noves formes de governança.

#Morera 2023 és l’última parada d’un llarg viatge. La destinació que ens permetrà gaudir definitivament d’una seu per al nou Morera. Un horitzó que estimula el procés de gestació d’un nou projecte, ambiciós i apassionant, però que no atura l’activitat, oberta a la ciutadania, de l’edifici Casino que encara acull el Museu, com ja s’ha posat de manifest en la presentació de l’exposició Encreuaments. Dipòsits de la Col·lecció Nacional de Fotografia i d’Art Contemporani. Durant els pròxims mesos, l’equip del Museu se situarà entre el present, amb l’activitat al Casino, i el futur, amb la mirada posada en el nou Morera.

Un viatge que arriba a la darrera etapa i en què us anirem desgranant tot allò que vol ser i serà el Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida.

Ens hi acompanyes?